Persoonsalarmering

Persoonsalarmering staat voor zekerheid als u onverwachts thuis hulp nodig heeft.

Kunt u het zichzelf voorstellen liggend op de koude vloer? Dat u nét niet bij de telefoon kunt om hulp in te schakelen? En u weet niet hoelang het duurt voordat iemand alarm slaat, omdat u wordt gemist?

Persoonsalarmering staat voor zekerheid als u onverwachts thuis hulp nodig heeft. Zelfstandig wonen, dat wil iedereen, zo lang mogelijk! Maar wat nu als de omstandigheden veranderen of dat (tijdelijk) niet toelaten? Kunt u diegene die u nodig heeft dag en nacht bereiken? Hoe regelt u snel hulp?

Het klantenportaal dat de dienstverlening ondersteunt is bedoeld voor de gebruiker zelf, zijn familie, alarmopvolgers of zorgverleners. Zij kunnen inloggen via een beveiligde internetverbinding en komen dan op de persoonlijke pagina’s van de gebruiker. De basisgegevens kunnen worden bekeken en gewijzigd worden.

VASTE ALARMERING MET 24/7 ALARMCENTRALE

U ontvangt een alarmapparaat met hals- of polsalarm in bruikleen. Het alarmapparaat kopen behoort tevens tot de mogelijkheden. Hebt u hulp nodig, dan drukt u simpelweg op de rode knop van het alarmapparaat of van het hals/polsalarm. Een alarmsignaal gaat dan automatisch naar de alarmcentrale.

Uw persoonlijke en (eerstelijns) medische gegevens (beveiligd) worden opgeslagen in de databank van de alarmcentrale, zodat men bij een alarmmelding direct uw gegevens bij de hand heeft. Hierin kunt u gegevens opnemen die in geval van nood van belang zijn. Denk hierbij aan (chronische) ziekten, medicijngebruik, allergieën, gegevens van contactpersonen, huisarts en mogelijk thuiszorgorganisatie.

U wordt direct te woord gestaan door gediplomeerd verplegend personeel. Deze ziet wíe u bent, waar u bent en heeft, uitsluitend tijdens de alarmmelding, toegang tot uw persoonlijk dossier. In dit dossier heeft u uw belangrijke (medische) gegevens opgenomen. Aan de hand van het gesprek tussen u en de medewerker van de alarmcentrale, beoordeelt deze de situatie en schakelt zo nodig direct (mantel- of medische) hulpdiensten in. Deze hulpdiensten worden door de medewerker van de alarmcentrale geïnformeerd over de gegevens die van belang zijn, zodat deze hulpdiensten bij aankomst direct gericht kunnen handelen. In spoedgevallen wordt 112 ingeschakeld.

Image description

VASTE ALARMERING ZONDER ALARMCENTRALE

U ontvangt een alarmapparaat met hals- of polsalarm in bruikleen. Het alarmapparaat kopen behoort tevens tot de mogelijkheden. Hebt u hulp nodig, dan drukt u simpelweg op de rode knop van het alarmapparaat of van het hals/polsalarm.

Nadat u op de rode knop heeft gedrukt wordt er automatisch contact opgenomen met bijvoorbeeld familieleden, buren of een goede vriend. Zij krijgen een gesproken boodschap door. Vervolgens kunt u met elkaar spreken. Dat zijn er minimaal drie.

Deze personen moeten in het bezit zijn van een sleutel van uw woning, 24 uur bereikbaar en binnen 30 minuten bij u kunnen zijn. Eerst wordt alarmopvolger 1 gebeld, bij geen gehoor alarmopvolger 2, vervolgens alarmopvolger 3.Persoonsalarmering biedt mensen hulp bij noodgevallen en geven hen de zekerheid om in contact te staan met een centrale die op elk moment voor hulp kan zorgen. Met alarmering kunnen mensen overal direct hulp inroepen. Dag en nacht. Een druk op de knop en men heeft contact met een verpleegkundige. Een geruststellend gevoel. Voor de zorgvrager, maar ook voor familie, vrienden en buren.

Image description